Who Are We?

John Lloyd Racing Events Ltd is a family run business, based in Mid Wales.

We have been organising biking events since 1999.

John could be described as a mountain bike fanatic, who can be found on his bike most days.

Bonna loves her bike, but is alot more cautious and less competitive than John!

We are very lucky to have a very experienced team of workers who help make the events run smoothly.

PWY YDY NI?

Mae John Lloyd Racing Events Ltd yn fusnes sy'n rhedeg gan y teulu, ac wedi lleoli yng nganol Cymru.

Rydym wedi bod yn trefnu digwyddiadau beicio ers 1999.

Gallai John ei disgrifio fel fanatig beic mynydd, gellir dod o hyd ar ei feic rhan fwyaf or dyddiau.

Mae Bonna yn caru ei beic, ond yn llawer mwy gofalus ac yn llai cystadlauol na John!

Rydy'n ni'n ffodus iawn i cael tîm weithwyr profiadol iawn sy'n helpu i wneud y digwyddiadau rhedeg yn esmwyth.

Daisy Chain Bike Events
5 Irfon Road
Builth Wells
LD2 3DE

01982 552923